Prosba o pomoc


Na zemi klečela
hleděla do nebe
prosila o pomoc
pro něj, ne pro sebe.

Ke kříži vzhlížela
prosila Ježíše
ať život naleje
do něj, jak do číše

"Ó bože prosím tě,
vím, nejsem bez viny
však on v mém životě
je jen ten jediný."

Zbytečně křičíš
nikdy tě neslyší
vždyť on je nad tebou
on je ten nejvyšší

Štkala a prosila
lomila rukama
k bohu se modlila
by nebyla sama

A její rozmilý
tiše spí na zemi
jen v bílé košili
navždy už, zdá se mi

Děvčátko utiš se
neplýtvej slzami
já ti ho navrátím
já vládnu silami.

Zbytečně nekřič
stejně tě neslyší
vždyť on je nad tebou
on je ten nejvyšší

Má síla mocná je
z tvé lásky pramení
ja ti ho navrátím
ty nos mé znamení

Na čele, na paži
ty čísla jednoty
hleď milý ožívá
nedělej drahoty

A dívka svolila
svou víru rozbila
ke mě sklonila
satana zvolila....

......

Zbytečně křičíš
teď už tě neslyší
vždyť já jsem nad tebou
já jsem tvůj nejvyšší


25. 1. 2005
Lei