Melancholická


V objetí děsu
celý se třesu
šílenství dýchá mi na paty

Bezbřehá hrůza
má věčná můza
kam kráčím já a kam ty?

Ledové dlaně
polibky na ně
každým dnem slunce v nás mizí

Překrásné vlasy
zamlklé hlasy
proč jsme si najednou cizí?


16. 5. 2005
Lei