Melancholická

V objetí děsu
celý se třesu
šílenství dýchá mi na paty

Bezbřehá hrůza
má věčná můza
kam kráčím já a kam ty?

Ledové dlaně
polibky na ně
každým dnem slunce v nás mizí


Překrásné vlasy
zamlklé hlasy
proč jsme si najednou cizí?

Komentáře: